CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>

Порно старики

CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>
Порно старики

Pedn bych chtl ct, e nejsem a nikdy jsem nebyl zastncem njakho obrn Prahy o 10 20 miliard ( jak to prezentuj nkter nov, jin a lep VV strany ).

Problm je mnohem sloitj a een mnohem jednodu.

Od zatku boje proti daov diskriminaci obc a mst nm nejde o konkrtn sla, ale o nalezen systmu.

A systm souasn model rozhodn nem.

Nikdo mn zatm nevysvtlil, jak rozdln samosprvn funkce vykonv Plze proti eskm Budjovicm, kdy je jejich role krajskch center obdobn, sluby obanm poskytuj takka shodn a daov pjmy se vrazn.

A kad obec i msto dostv daov pjmy podle toho kolik a jak sluby svm obanm a nvtvnkm poskytuje!

I neznalmu se mus zdt velmi nespravedliv, kdy 4 nejvt msta esk republiky Praha, Brno, Ostrava a Plze, kde ije pouze 20 obyvatel tohoto sttu, zskvaj vce ne polovinu vekerch penz urench obcm a mstm.

Je ale otzka jestli tento fakt jejich oban komfortem veejnch slueb pociuj.

Jestli se u nich spe nepltv a nekvete korupce, protoe maj hojnost.

Obvykl nmitka pedstavitel Hlavnho msta je, e se v Praze vytv 1/3 HDP sttu.

Nen to vak tak tm, e na lukrativn adrese v Praze 1 pijde finann ad na kontrolu firmy jednou za 10 let, zatmco na venkov i 2 krt ron?

Kolik firem pak m sdlo v Praze i kdy ekonomickou innost vytv pln jinde ( teba -EZ).

Neme bt spravedliv, kdy jet nedvno rozdl v danch na obana mezi Hlavnm mstem a nejmen obc byl 6,5 nsobn!, kdy v okolnch sttech je tento rozdl zhruba 2 2,5 nsobn ( Rakousko, Slovensko ) systm se snaila.

Politick nestabilita, ekonomick krize a svren vldy uprosted evropskho pedsednictv znamenaly ukonen prce komise, kter byla tsn ped finiem.

Jak z toho ven?

Je to jednoduch, sttn rozpoet nezatujc, le politicky nepopulrn.

A dokonce by se zabily minimln dv mouchy jednou ranou!

Eenm je zruen i omezen nrodnch nesystmov rozdlovanch dotac, vetn znmho Porcovn Medvda.

Esk republika m vce ne 700 nrodnch dotanch titul a rozdluje v nich ron takka korun ron!

Nikdy jsem nechpal, jak me ednk ministerstva rozhodnout efektivn zda je stecha koly v Horn Doln dleitj ne oprava cest v Doln Horn.

Pravda, pokud jej nkdo vlivn njak nepovzbud k sprvnmu rozhodnut.
Read more

Ретро порно фильмы

Tex, a lonesome cowboy from Texas, in herits a villa in ong with a bevy of beauties who live there as well.

First, he's greeted by Charlotte…

27 Dec 2019, 23:59

Порно мультфильмы

Loli
27 Dec 2019, 21:21

Порно целки

Photo
27 Dec 2019, 01:36

Хочу порно

Loli, Child, Cp
27 Dec 2019, 02:01
CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>